sky preloader

Popular Music Theory & Practice SKY™ ACADEMY COURSE

Opis KursaPredavač: Bojana Mašković

Kurs je koncipiran tako da se fokusira na upoznavanje polaznika sa osnovama harmonije i teorije muzike, kao i upotrebe instrumenta – klavijature, u svrhu produciranja, a kroz primere popularnih žanrova. Program je pogodan i za polaznike koji se bave pevanjem, a nisu imali prethodno muzičko obrazovanje, kao i za sve one koji žele da nauče više o samoj teoriji i harmoniji u muzici, i načinu primene u praksi.

Program Kursa

  • Osnove teorije muzike, osnovni pojmovi: tonovi, ključevi, tonaliteti, trajanje tonova, notne vrednosti
  • Metrika, ritmika i melodika
  • Lestvice, intervali, akordi
  • Harmonija, vezivanje akorda, načini upotrebe u popularnoj muzici i u različitim muzičkim žanrovimaa
  • Harmonija, slušanje, slušni trening, upotreba instrumenta - klavijature, harmonske veze, harmonija na klaviru, kadence po tonalitetima
  • Kako slušati i skinuti pesmu, praktičan rad kroz zadate primere
  • Načini komponovanja pesme kroz upotrebu znanja o harmoniji (polaznici dobijaju tekst i na taj tekst smišljaju melodiju i pratnju )
  • Zvučni zadati muzički primeri popularnih numera, preslušavanje harmonije, analiza

Metod Nastave Kursa

Čas traje 3 sata, od čega je 2 sata rezervisano za predavanje teorije muzike i harmonije, kao i za slušni trening (solfeđo), a preostalih sat vremena radi se na primeni teorije za instrumentom

ISHOD KURSA Sertifikat o završenom kursu

TRAJANJE KURSA 2 meseca, 8 termin

TEMPO ODRŽAVANJA NASTAVE Jednom nedeljno u trajanju od 3h

CENA KURSA 300€ po polazniku

MINIMALNA GRUPA POLAZNIKA 5-7 polaznika

KOME JE KURS NAMENJEN Ovaj kurs je namenjen svima koji se bave ili planiraju da se bave muzičkim opismenjavanjem, ili kao dopuna postojećem znanju. Program se može podeliti na grupe u odnosu na predznanje, kao i u odnosu na profile - muzička produkcija, instrumentalisti i pevači

Prijavite se za naredni kurs Popular Music Theory & Practice